taboleiro de anuncios

 

denominación social

Caja de Arquitectos. S. Coop. de Crédito
NIF F08809808. Rex. Banco de España núm. 3183. Rexistro Mercantil Barcelona Tomo 20161, Folio 1, Folla núm. B-2363.

domicilio social

C/ Barquillo, 6. 28004 Madrid (España)

información

Para consultar a información do taboleiro de anuncios requírese o programa gratuíto de Adobe, Acrobat Reader, dispoñible para a súa descarga en www.adobe.es.