Orixes

A Caja de Arquitectos, S. Coop. de Crédito (Arquia Banca), é unha entidade financeira creada o 2 de marzo de 1983, co obxecto de atender as necesidades específicas de aforro e de crédito dos profesionais.

Desde su creación, Arquia Banca realiza y fomenta el crédito cooperativo, sirviendo a las necesidades financieras de las cooperativas asociadas y de sus socios, así como la financiación de operaciones encaminadas a la mejora social de sus componentes. Especializada nun inicio na problemática financeira dos arquitectos, a Caja ofrece aos profesionais as mellores condicións económicas de retribución e custo do diñeiro, en libre competencia con bancos e caixas de aforro.

Funcionamento

Dotada de personalidade xurídica propia e independente, os seus estatutos e funcionamento baséanse na lexislación sobre cooperativas de crédito do Ministerio de Traballo e Seguridade Social, así como na normativa de carácter técnico e financeiro do Ministerio de Economía e Facenda e do Banco de España.

Desde un punto de vista de control, el buen funcionamiento de la Arquia Banca se regula por diversos medios: a normativa bancaria das cooperativas de crédito e a supervisión do seu cumprimento polo Banco de España; a realización anual dunha auditoría externa; e o control directo da xestión polos socios, a través dos órganos pertinentes (Asemblea Xeral e Consello Reitor).

Arquia Banca (Caja de Arquitectos S. Coop. de Crédito) pertence ao Fondo de Garantía de Depósitos dispoñendo os seus clientes da cobertura do mesmo.

É entidade colaboradora do Ministerio de Facenda e da Tesourería da Seguridade Social para a recadación de impostos e cotas e tamén para o pagamento de prestacións.

Informe de Mercados

Cada lunes el resumen
semanal de mercados

Outlook 2017

Perspectivas de mercados para 2017

Corporate MBA

ESADE-arquia/banca

Arquia banca colabora

con la “Gran Recogida de Alimentos”

arquia banca crece

Arquia Banca cierra la adquisición de PROFIM

más de 8.000 cajeros gratuitos

donde realizar retiradas de efectivo sin coste