conta corrente
1/6
Este número é indicativo do risco do produto, sendo 1/6 indicativo do menor risco e 6/6 do maior risco.
Arquia Banca está adherida ao Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, previsto polo Real decreto lei 16/2011, do 14 de outubro, que garante os depósitos en diñeiro constituídos nas entidades de crédito ata un importe máximo de 100.000 euros por cada titular.


Conta corrente para todo tipo de operacións bancarias de cobramentos e pagamentos. É unha conta corrente sen comisións con todos os beneficios dunha conta tradicional (talonario de cheques, obrigas de pagamento, domiciliacións...)

Non hai comisións de mantemento, nin por transferencia praza ou fóra praza, nin por apuntamento, nin por ingreso ou cobramento de cheques. Non cobramos os extractos ou os talonarios...

Coas vantaxes que ofrece Arquia aos seus clientes

  • Conta corrente con custo "0"
  • Mantemento, apuntes e movementos: sen gastos nin comisións.
  • Domiciliación de recibos, xestión cambio de domiciliacións: sen gastos nin comisións.
  • Talonarios, ingresos de cheques, transferencias nacionais, traspasos, etc.: sen gastos nin comisións.
  • Banca en liña: Unha completa e sinxela operativa a través da internet. Sen comisións.