novos fondos perfilados de arquia

Xestionamos os mercados tendo en conta:

  • Diversificación Multiactivo: combinando Renda Variable, Renda Fixa, Materias Primas, Divisa e Produtos Alternativos.
  • Diversificación Xeográfica: universo de Investimento Global, unicamente limitado nun 25 % en Mercados Emerxentes.
  • Prioridade da preservación do Capital do Investidor.
Rendibilidade Nominal
Ano en Curso
-0,30%*

Perfil de risco 3/7
nº de rexistro de CNMV 4979
Investirá un máximo do 30 % en valores ou fondos de renda variable internacional.
Rendibilidade Nominal
Ano en Curso
-0,07%*

Perfil de risco 5/7
nº de rexistro de CNMV 4981
Investirá entre un 30 % e un máximo do 60 % en valores ou fondos de renda variable internacional.
Rendibilidade Nominal
Ano en Curso
-0,15%*

Perfil de risco 6/7
nº de rexistro de CNMV 4982
Investirá entre o 60 % e o 100 % en valores ou fondos de renda variable internacional.

Sociedad xestora: Arquigest SA SGIIC. Depositaria: CAJA DE ARQUITECTOS S.COOP. DE CRÉDITO. Pode consultar os Folletos Informativos e os documentos cos Datos Fundamentais do Investidor (DFI) nos rexistros públicos oficiais da CNMV, así como na nosa web e oficinas de Arquia Banca.

(*) Rendibilidades para Fondos de Clase B, con investimentos de máis de 30.000 €
(*) Rendibilidades en data 14.03.2018solicitude de información
Se desexas máis información, cubre este formulario e con moito gusto porémonos en contacto o antes posible.


Control de seguridad

Recargar

Introduzca el texto de la imagen