Correo Electrónico

Información:

Ha de configurarse una conta POP (non elixir IMAP).
Indicar o enderezo de correo completo (incluído @arquired.es) no Nome de usuario.
Servidor de correo entrante (POP3): recibir.arquired.es (porto 110).
Servidor de correo saínte (SMTP): enviar.arquired.es (porto 25 non 587).
NON se permiten as conexións vía SSL.
A autenticación ha de ser por Contrasinal ou por APOP (non por MD5, NTLM…).
O servidor de correo saínte require autenticación.
Revisar a opción de Eliminar mensaxes do servidor despois de recibilas.
Configurar a frecuencia de lectura da caixa do correo a cada 30 minutos.