vises

Visa Electrón

És la nostra targeta de dèbit. Les operacions que s'hi facin es carreguen directament al compte corrent associat. És gratuïta i sense comissions anuals.

Per seguretat, duu incorporats uns límits per operació i un límit mensual. Com qualsevol altra VISA, es pot fer servir a qualsevol establiment o caixer on vegi el distintiu VISA (pràcticament a tot el món).

Caja de Arquitectos segueix les recomanacions del Codi de bona conducta del sector bancari europeu, relatiu als sistemes de pagament, i limita la responsabilitat de l'usuari en l'ús de les seves targetes VISA, excepte quan hi hagi negligència greu o frau, a 150 euros.

Visa Classic

És una targeta de crèdit: els càrrecs de les operacions a crèdit (compres en establiments i bestretes d'efectiu a crèdit) es fan el primer dia hàbil de cada mes, però pot ajornar-los o fraccionar-los (un mínim de 30 euros mensuals o el 10 % del saldo).

La quota anual és gratuïta i tampoc no es cobren comissions en les compres a crèdit. Quan la faci servir en caixers automàtics, pot funcionar com targeta de dèbit (càrrec en compte immediat).

Duu incorporada una assegurança d'accidents de fins a 180.000 euros per a tots els transports públics que es paguin amb la targeta (condicions especials en lloguer de cotxes) i les compres fins a 12.000 euros també estan assegurades en cas de mort per accident laboral o particular.

Visa Oro

És la targeta de crèdit amb més avantatges.

Reposició de la targeta d'emergència o l'enviament d'efectiu en cas de robatori o pèrdua de la targeta.

Cobertura de l'assegurança per accidents de fins a 600.000 euros per a tots els transports públics que es paguin amb la targeta (condicions especials en lloguer de cotxes) i compres fins a 12.000 euros en cas de mort per accident laboral o particular.

Els seus viatges a l'estranger estaran coberts per una Assegurança d'Assistència:

  • Despeses mèdiques: assistència mèdica, quirúrgica i hospitalària fins a 3.500€ a l'estranger i fins a 600€ a Espanya. Despeses odontològiques fins a 150€.
  • Repatriació o Trasllat sanitari a tot el món.
  • Trasllat per defunció de l'assegurat.
  • Prolongació d'estada en hotel per Malaltia sobrevinguda o accident (límit de 100€/dia i fins a 10 dies consecutius).
  • Desplaçament anada/tornada d'un familiar per a acompanyar-lo en cas de malaltia o accident.
  • Despeses d'estada del familiar (límit de 100€/dia i fins a 10 dies consecutius).
  • Retorn anticipat per defunció d'un familiar en primer grau
  • Enviament de medicaments no disponibles al lloc de destinació.
  • Cerca i enviament d'equipatge a tot el món.

La quota anual per al primer titular és de 42 euros i de 15 euros per al segon.

A més, té descomptes especials en lloguer d'automòbils (AVIS) i hotels afiliats al programa.

Telèfons de bloqueig de targetes Visa

En cas de pèrdua o robatori, denunciï immediatament la desaparició de la seva targeta.

Si es troba a Espanya, truqui al telèfon de Servired, 902 192 100 (24 hores).

Si és a l'estranger, pot contactar amb VISA en els telèfons +34 917 742 621 i +34 918 385 002 (24 hores).

Si en necessita més informació, pot consultar www.servired.es (secció "emergències") o www.visaeurope.es (secció "SOS").