A continuació li indiquem com configurar la bústia de correu Arquired (@arquired.es)

Informació general:

Cal configurar un compte POP (no triar IMAP).
Indiqueu l'adreça de correu completa (inclòs @arquired.es) en el Nom d'usuari.
Servidor de correu entrant (POP3): recibir.arquired.es (port 110).
Servidor de correu sortint (SMTP): enviar.arquired.es (port 25 no 587).
NO es permeten les connexions via SSL.
L'autenticació ha d'ésser per Contrasenya o per APOP (no per MD5, NTLM…).
El servidor de correu sortint requereix autenticació.
Reviseu l'opció d'Eliminar missatges del servidor després de rebre'ls.
Configuri la freqüència de lectura de la bústia a cada 30 minuts.
Configurar la frecuencia de lectura del buzón a cada 30 minutos.

La majoria de programes de correu disposen d'un assistent per a configurar un compte de correu POP. Sisplau, segueixi els passos marcats per l'assistent tenint present la informació facilitada en l'apartat anterior.

Per garantir la correcta configuració del seu compte d'@arquired.es, observi atentament les següents imatges d'exemple:

NOTA: Per garantir la correcta configuració del seu compte d'@arquired.es, observi atentament les següents imatges d'exemple.


Verifiqui que el compte estigui inclòs en la sincronització automàtica (enviar i rebre) del programa de correu.


Comprovi la configuració dels servidors POP3 i SMTP, com també que l'inici de sessió sigui amb Contrasenya no xifrada o amb APOP. És molt important tenir present que l'enviament de missatges requereix autenticació.


Revisi els ports del SMTP (25, no 587) i el POP3 (110).
No es permeten les connexions segures (SSL).
Garantir l'eliminació dels missatges del servidor.

Sisplau, configuri el seu client de correu perquè esborri els missatges del servidor com més aviat millor. Tingui present que si la bústia s'omple, deixarà de rebre missatges.

Suggeriments de configuració:

  • Si vostè només descarrega els missatges en un dispositiu (p.e. en un PC), no hauria de mantenir cap còpia dels missatges al servidor. Revisi la seva configuració per a DESACTIVAR l'opció de "Deixar una còpia dels missatges en el servidor"

  • Si vostè descarrega els missatges des de més d'un equip (PC Casa, PC Oficina, mòbil, etc..), configuri els seus programes de correu de manera que els missatges romanguin el mínim de temps possible al servidor. Per exemple, seleccioni "Treure del servidor després de 3 dies" i "Treure del servidor en eliminar de 'Elements eliminats'". Aquesta última opció és molt útil per a eliminar els missatges no desitjats (SPAM,...) i evitar així que siguin descarregats als altres dispositius. Però tingui present que no només és eliminar-los, també cal esborrar-los de la Safata d'eliminats (eliminat definitiu), perquè la regla tingui efecte.


És molt important ajustar la freqüència de recerca de missatges nous en el servidor. El valor aconsellat és de 30 minuts (valor per defecte).

L'excessiva freqüència en el temps de consulta o recerca de nous missatges, pot provocar el bloqueig temporal de la seva bústia. El servidor de correu d'Arquired no permet l'accés concorrent a la bústia i per tant si accedeix al mateix des de més d'un dispositiu simultàniament (p.e. des de PC i mòbil, 2 PC, etc.) bloquejarà la bústia i generar un error de "Bústia ocupada" (Mail box busy). No oblidi revisar la freqüència als dispositius mòbils, com ara telèfons, tauletes, etc..., ja que moltes vegades són aquests dispositius els responsables del bloqueig temporal de la bústia.
Tingui present que, sempre que envia un missatge, es realitzarà una connexió al servidor per a actualitzar la bústia i que disposa del botó "enviar i rebre" per a forçar l'acció quan ho desitgi.