Correu Electrònic

Informació general:

Cal configurar un compte POP (no triar IMAP).
Indiqueu l'adreça de correu completa (inclòs @arquired.es) en el Nom d'usuari.
Servidor de correu entrant (POP3): recibir.arquired.es (port 110).
Servidor de correu sortint (SMTP): enviar.arquired.es (port 25 no 587).
NO es permeten les connexions via SSL.
L'autenticació ha d'ésser per Contrasenya o per APOP (no per MD5, NTLM...).
El servidor de correu sortint requereix autenticació.
Reviseu l'opció d'Eliminar missatges del servidor després de rebre'ls.
Configureu la freqüència de lectura de la bústia a cada 30 minuts.