plans de pensions
El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible si es produeix alguna de les contingències o algun dels supòsits excepcionals de liquiditat regulats a la normativa de plans i fons de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues importants.
Potencialment menys rendiment
1234567
Potencialment més rendiment
Menys risc
Més risc

Gràfic indicatiu dels diferents riscos dels diferents fons, calculats a partir de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indi- cació fiable del perfil de risc futur dels fons. Tampoc hi ha garanties que les categories indicades romanguin inalterables i poden variar al llarg del temps. El grau de risc de cadascun dels plans es detalla a la pàgina del pla corresponent a www.arquia.es.

Estalvi per al futur amb els màxims avantatges fiscals
i molt més...


O, si ho prefereixes,
estalvia amb qualsevol altre dels plans de pensions de la nostra gestora i podràs escollir entre diversos objectes pensats per a tu (2).
(1) Promoció vàlida per a mobilitzacions externes d’entrada superiors o iguals a 20.000 € fetes entre el 23/10/2017 i el 31/01/2018 (ambdós inclosos) que siguin efectives dins els quinze dies naturals següents a la data de sol·licitud de la mobilització i amb un període de permanència de 18 mesos des de la finalització de la promoció (31/07/2019). L’abonament es farà efectiu com a màxim dins un termini de 15 dies naturals des de la data en què sigui efectiu el traspàs del pla de pensions.

(2) Promoció vàlida per a mobilitzacions externes i aportacions superiors o iguals a 2.000 € fetes entre el 23/10/2017 i el 31/01/2018 (ambdós inclosos) que siguin efectives dins els quinze dies naturals següents a la data de sol·licitud de la mobilització. Catàleg de regals, segons l’import de les aportacions, disponible a les oficines d’arquia banca. En el cas d’aportacions iguals o superiors a 100.000 €, se sol·licitarà un període de permanència de 24 mesos des de la finalització de la promoció (31/01/2020) per accedir al regal corresponent.

Aquestes promocions estan subjectes a la tributació a l’IRPF segons la legislació vigent.

Una gamma de plans que inclou tots els perfils

Arquia Pensions ofereix una gamma de plans a la mida del perfil de risc i l’horitzó de jubilació de cada client. Segons les seves circumstàncies personals i els anys fins a la seva jubilació, podrà gestionar el seu pla de pensions traslladant una part dels drets consolidats, o tots, a un altre Arquiplan sense cap cost.


1234567
- RISC
+ RISC
Arquiplan Monetari
Grau de risc 1/7. Conservador. Renda fixa a curt termini.
100% renda fixa pública i privada a curt termini.
Entre 1 i 5 anys fins a la jubilació.

1234567
- RISC
+ RISC
Arquiplan Inversió
Grau de risc 3/7. Moderat. Renda fixa a llarg termini.
80% renda fixa pública i privada a llarg termini. 20% actius monetaris.
Entre 3 i 8 anys fins a la jubilació.

1234567
- RISC
+ RISC
Arquiplan estalvi
Grau de risc 4/7. Equilibrat. Renda fixa mixta.
70% en renda fixa pública i privada. 30% renda variable.
Entre 8 i 12 anys fins a la jubilació.

1234567
- RISC
+ RISC
Arquiplan Creixement
Grau de risc 5/7. Dinàmic. Renda variable mixta.
75% renda variable. 20% renda fixa pública i privada. 5% liquiditat.
Més de 12 anys fins a la jubilació.

1234567
- RISC
+ RISC
Arquiplan Borsa
Grau de risc 6/7. Agressiu. Renda variable.
95% renda variable. 5% liquiditat.
Més de 12 anys fins a la jubilació.

1234567
- RISC
+ RISC
Arquiplan Conservador (fons de fons)
Grau de risc 2/7. Mixt de perfil conservador
Màxim 10% en borsa. Resta en bons i liquiditat sense restriccions de ràting, sector o divisa. Inversió majoritàriament a través de fons d’inversió.
Entre 3 i 8 anys fins a la jubilació.

1234567
- RISC
+ RISC
Arquiplan Prudent (fons de fons)
Grau de risc 3/7. Mixt de perfil prudent
Màxim 30% en borsa. Resta en bons i liquiditat sense restriccions de ràting, sector o divisa. Inversió majoritàriament a través de fons d’inversió.
Entre 3 i 8 anys fins a la jubilació.

1234567
- RISC
+ RISC
Arquiplan PROFIM Discrecional 50 (fons de fons)
Grau de risc 4/7. Mixt de perfil equilibrat
Màxim 70% en borsa, tot i que l’exposició normal se situarà al voltant del 50%. Resta de bons i liquiditat sense restriccions de ràting, sector o divisa. Inversió majoritàriament a través de fons d’inversió, amb l’assessorament de PROFIM EAFI
Entre 8 i 12 anys fins a la jubilació.

A www.arquia.es poden consultar tota la informació, els graus de risc i les dades fonamentals per al partícip de cadascun dels nostres plans de pensions.

Entitat promotora:
Arquia Banca / Caja de Arquitectos S Coop. de Crédito (Monetari, Inversió, Estalvi, Creixement i Borsa) Arquia Pensiones / Entidad Gestora de Fondos de Pensiones S.A (Conservador, Prudent i Arquiplan PROFIM Discrecional 50)
Entitat gestora:
Arquia Pensiones / Entidad Gestora de Fondos de Pensiones S.A
Entitat dipositària:
Arquia Banca / Caja de Arquitectos S Coop. de Crédito


sol·licitud d'informació
Si vols més informació, emplena aquest formulari i ben gustosament ens posarem en contacte tan aviat com sigui possible.


Control de seguridad

Recargar

Introduzca el texto de la imagen