plans de pensions

Arquiplans

Inverteixi en un o diversos Arquiplanes i canviï'n la composició quan vulgui, d'acord amb les seves característiques com a inversor.

Conservador Arquiplan Monetari
100% en renda fixa a curt termini
Moderat Arquiplan Inversió
Fins a un 80% en renda fixa a llarg termini
Equilibrat Arquiplan Estalvi
Fins a un 30 % en renda variable
Dinàmic Arquiplan Creixement
Fins a un 75 % en renda variable
Agressiu Arquiplan Borsa
100% en renda variable


En qualsevol moment, pot traslladar els seus drets d'un Arquiplan a un altre, totalment o parcial:

  • Simplement comunicant-ho a la seva oficina o a través d'Arquired o per correu electrònic apensiones@arquia.es
  • Sense imports mínims i sense límit de trasllats.
  • Sense comissions ni penalitzacions.
  • Sense cost fiscal.

Si vostè ja té un pla de pensions en un altre banc, caixa o entitat asseguradora i vol canviar a Arquiplanes, a Caja de Arquitectos ens farem càrrec de tots els tràmits del traspàs sense cap cost.


Aportacions i Fiscalitat

Les aportacions realitzades a sistemes de previsió social podran reduir-se en la base imposable de l'IRPF, fins a la menor de les quantitats següents:

  • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici. Aquest percentatge serà del 50% per a contribuents majors de 50 anys.
  • 10.000 € anuals. No obstant això, en el cas de contribuents majors de 50 anys la quantia anterior serà de 12.500 €.

Així mateix, els contribuents el cònjuge dels quals no obtingui rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000 € anuals, podran reduir a la base imposable les aportacions realitzades als sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular aquest cònjuge, amb el límit màxim de 2.000 € anuals.


Càlcul de l'import màxim anual a aportar
Data naixement:
El vostre cònjuge té ingressos anuals inferiors a 8.000 €
   
Rendiments Nets del treball i d'activitats econòmiques: